THÔNG TIN LIÊN HỆ 
NHÀ HÀNG HƯƠNG SEN


ĐỊA CHỈ: 290 Đường Máng Nước, An Đồng, An Dương, Hải Phòng 
HOTLINE: 0908 576 988
BẢN ĐỒ CHỈ ĐƯỜNG

Địa chỉ: 290 Đường Máng Nước, An Đồng, An Dương, Hải Phòng